Een vergoeding of niet?

Een vrijwilligersvergoeding kan iemand over de streep halen om iets te gaan doen voor de vereniging. Daarnaast schept de vergoeding, die wordt vastgelegd in een overeenkomst, een verplichting. Je krijgt immers betaald en dan moet er ook worden geleverd ! Uiteraard zijn er strikte regels aan verbonden. Lees verder als je hier meer over wilt weten.

De Belastingdienst

Binnen een onderneming of B.V. met winstoogmerk kun je geen vrijwilligersvergoeding betalen. Op de site van de belastingdienst lees je alles over de maximale hoogte van de vergoeding die een vereniging mag betalen. Naast de vrijwilligersvergoeding mag er geen overige vergoeding (kostenvergoeding, reiskostenvergoeding, etc.) worden betaald. Tenzij het geheel niet uitkomt boven de genoemde maxima.

Wanneer is er nu sprake van vrijwilligerswerk?

Jij bent vrijwilliger als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

Je verricht werkzaamheden voor een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld, een sportvereniging of een ANBI. Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Als een instelling aan bepaalde voorwaarden voldoet, wordt deze als ANBI erkend en geregistreerd.

Je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sport stichting.

Je doet de werkzaamheden niet voor jouw beroep.

De vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Als aan bovenstaande voorwaarde is voldaan, kan een vrijwilligersvergoeding worden uitbetaald.

Ben jij ouder dan 23 jaar?

Jij krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.

Ben jij jonger dan 23 jaar?

Jij krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Boven de norm betaald?

Als er meer is betaald dan het maximum, dan moet er door de vereniging en de ontvanger van de vergoeding aangifte worden gedaan. Afhankelijk van de hoogte kan de Belastingdienst besluiten dat er toch sprake is van een dienstbetrekking met naheffingen als gevolg.

Heb je een uitkering?

Krijgt je een uitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor jouw re-integratie, dan verandert de hoogte van de uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Vraag ALTIJD jouw uitkeringsinstantie naar de mogelijkheden. Deze zijn afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden. Houdt de regeling ook in de gaten, want dit kan veranderen.

Meer weten over de vrijwilligersvergoeding?

Wij adviseren de site vrijwilligerswerk.nl dat een goed overzicht geeft van de mogelijkheden en onmogelijkheden.