3x sneller geld incasseren

De laatste tijd hebben wij veel tijd besteed aan meer geld verdienen. Door gebruik te maken van affiliate marketing. Nu weer even wat meer aandacht voor het besparen van kosten dus. Sneller geld incasseren bespaart kosten. Als je wilt weten hoe, dan moet je nu echt even verder lezen!

Niet betaald? 

De contributie en de sponsorgelden vormen de belangrijkste inkomstenbron voor de meeste verenigingen. Het levert vaak ook veel kopzorgen op voor de penningmeester. Er zijn namelijk altijd leden en sponsoren die te laat of helemaal niet betalen. Soms omdat ze ’t gewoon vergeten. Hoe kan de penningmeester slapeloze nachten voorkomen?

Gedoe en kosten

Als er niet of te laat wordt betaald, dan kost het geld. In beide gevallen kost het tijd van de penningmeester.

Wanneer er niet of te laat wordt betaald dan zijn er extra incassokosten (communicatiekosten, bankkosten en uiteindelijk de kosten van het incassobureau). Daarnaast loopt de vereniging rente inkomsten mis.

In het ergste geval moet jouw vereniging zelfs tijdelijk wat lenen van de bank om sommige facturen te kunnen betalen. En geld lenen kost geld.

De bank incasso

De vereniging maakt vaak alleen nog gebruik van de Bank Incasso voor het incasseren van de maandelijkse contributie. Je levert aan de bank de incasso opdrachten die deze dan netjes verwerkt. De debiteur (a.k.a. de sponsor, het lid of iedere andere natuurlijke of rechtspersoon die jouw vereniging geld is verschuldigd) moet wel eerst toestemming geven hiervoor.

De toestemming kun je met een machtigingsformulier regelen. Dit formulier moet wel aan een aantal eisen voldoen. Je kunt deze eisen hier vinden.

De incasso lukt niet

Als de toestemming eindelijk is geregeld, kan de vereniging gaan incasseren. Een incasso wordt vaak gedaan op een vast moment in de maand. Maar als het net even niet uitkomt om de contributie of het sponsorgeld te betalen, dan lukt de incasso niet. Er ontstaat dan een vordering en begint de (administratieve) ellende voor de penningmeester.

De incasso wordt teruggedraaid

Daarnaast is er ook nog een terugboekrecht wanneer gebruik wordt gemaakt van de Incasso. Als iemand ‘t niet eens is met een afgeschreven bedrag, of gewoon even geld terug wil hebben, dan kan binnen 8 weken het bedrag makkelijk worden teruggevorderd. 

Het bedrag wordt dan gewoon weer van de rekening van de vereniging afgeschreven. En ook dan ontstaat er weer een vordering en gedoe voor de penningmeester. De penningmeester moet uiteindelijk zelf achter de vordering aan of besteed dit uit aan een heel duur incassobureau. Komt dit bekend voor?

Wist je trouwens dat als je met iDEAL laat betalen er geen terugboekrecht is voor de debiteur is? 

Maak ’t jezelf makkelijk

Jouw vereniging kan ‘t zichzelf makkelijk maken door het incassoproces bijna helemaal uit handen te geven. Niet alleen voor de contributie, maar ook voor de incasso van de sponsorgelden en bijvoorbeeld boetes (gele en rode kaarten) of voor de deelname aan een toernooi.

Nieuwe technologie kan gebruikt worden om het incassoproces te verbeteren. Ben je nog steeds geïnteresseerd? Dan moet je nog even verder lezen voor de cliffhanger.

Stel je nu eens voor…

Jij voert eenmalig jouw incasso machtigingen in een systeem in.

Het systeem weet voor wie wanneer en voor welk bedrag een incasso moet worden aangemaakt.

De incasso’s worden volgens het incasso schema namens de vereniging uitgevoerd.

Er wordt automatisch bijgehouden welke incasso’s zijn gelukt en welke niet. 

De openstaande vorderingen worden in een mooi online overzicht getoond.

Herinneringen, volledig automatisch

Het systeem kan vervolgens automatisch, volgens bepaalde regels die de vereniging heeft vastgesteld, een betalingsherinnering sturen. 

De herinnering wordt verstuurd per mail of SMS, waarbij er direct een betaallinkje wordt meegestuurd.

Het systeem kan dit meerdere keren doen, telkens met een andere boodschap die naarmate de tijd verstrijkt ook steeds dwingender wordt.

Er wordt snel betaald met de betaallink

De vordering wordt voldaan met behulp van de betaallink. Met de smartphone en via de bankieren app, op het moment dat het beter uitkomt.

Er is geen terugboekrecht meer, want er is betaald met de iDEAL.  

Uitstel van betaling, ’t kan zonder gedoe 

Naast iDEAL kan er ook worden gekozen om met een creditcard te betalen, waardoor er eigenlijk opnieuw uitstel van betaling wordt geboden. Jouw vereniging krijgt gewoon z’n geld.

Zelfs kan er gekozen worden door de debiteur om de vordering in termijnen te betalen. Hier zijn uiteraard wel extra kosten aan verbonden voor de debiteur. De vereniging hoeft hier niets voor te doen en krijgt ook nu gewoon in 1 keer al z’n geld.

Zou mooi zijn toch?  Lees verder en check out Clubcollect.

Clubcollect helpt

Bedrijven zoals Clubcollect (a.k.a NLCollect) bieden zo’n systeem met soortgelijke functionaliteit om het incassoproces te verbeteren. Om de kans op oninbare vorderingen te verminderen om om sneller het geld te krijgen.

3x sneller geld incasseren?

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologie. Door gebruik te maken van mail en SMS en van een betaallink (denk aan Tikkie en iDEAL) kan het aantal openstaande vorderingen sneller worden verminderd en het werkkapitaal wordt verbeterd.

Lijkt te mooi om waar te zijn, maar ‘t levert echt voordeel op. Uit onderzoek is gebleken dat er 3x sneller wordt betaald als er gebruik wordt gemaakt van een persoonlijk berichtje en een betaallink.

Sneller incasseren met de betaallink

Huh, wat is werkkapitaal ?

Werkkapitaal is het kapitaal dat de vereniging nodig heeft om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, om leveranciers te betalen, salarissen uit te keren, onderhoud te verrichten en bijvoorbeeld om voorraden aan te vullen voor de kantine.

Kortom: werkkapitaal is ‘t geld dat je ter beschikking hebt om de boel draaiende te houden. Dit kun je verbeteren door de leden sneller te laten betalen, of door er voor te zorgen dat oninbaar geachte vorderingen alsnog worden geïncasseerd.

Clubcollect biedt een oplossing om het werkkapitaal te verbeteren.

Gespreid laten betalen, no problem

As een debiteur gespreid wil betalen dan kan dit ook makkelijk worden geregeld met Clubcollect. De kosten hiervoor worden bij de debiteur in rekening gebracht. De vereniging krijgt direct de totale vordering uitbetaald om zo ‘t werkkapitaal te verbeteren. 

Factoring is ook mogelijk 

Clubcollect biedt ook de optie van bevoorschotting op de volledige contributie-som. Dit wordt ook wel factoring genoemd.

Ga eens kijken op de site van Clubcollect en geef ze een belletje als je vragen hebt.

Bezint eer ge begint!

Laat je goed voorlichten voordat je besluit om het incassoproces anders in te richten. Maak een plan en zet alle (financiële) voordelen en nadelen eerst goed op een rijtje en laat je niet te snel verleiden door mooie verkooppraatjes.  Hierbij onze belangrijkste tip. 

Dit is de belangrijkste tip.