Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Wij staan daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van deze site aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie.

Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van internetsites links gelegd naar deze internetsite. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites, omdat deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door ons.

De op deze site voorkomende meningsuitingen mogen niet worden gezien als de officiƫle zienswijzen van Helpeenvereniging, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

Heb je een vraag ? Stel ‘m dan hier!