Crowdfunding door het uitgeven van obligaties

Crowdfunding met het uitgeven van obligaties, waarbij de belastingdienst meebetaalt. Hoe mooi is dat. Sponsorvisie heeft iets ontwikkeld waarbij de leden een obligatielening afsluiten met de vereniging. De lening wordt dan gecombineerd met een periodieke gift die van de belasting aftrekbaar is. Hierdoor betaalt de fiscus mee aan de doelstelling die de vereniging wil realiseren.De leden van de vereniging of anderen die graag rente willen krijgen op hun spaargeld vinden dit vast interessant. Ze moeten wel minimaal vijf jaar lang de periodieke rente en/of aflossing (gedeeltelijk) teruggeven aan de vereniging. Daardoor krijgt de vereniging de beschikking over geld, dat maar gedeeltelijk hoeft te worden terugbetaald. Wil je weten hoe dit werkt? Lees dan verder.

Obligatieplan.nl

Obligatieplan.nl is onderdeel van sponsorvisie. Ze bieden een platform aan verenigingen om het makkelijk te maken om leningen uit te geven en te beheren.Naast een platform waar alle informatie kan worden gegeven en direct online ingeschreven kan worden, krijgt de vereniging een toolkit waarin diverse voorbeelddocumenten zitten die nodig zijn. Denk aan een concept obligatie-overeenkomst, obligatievoorwaarden en alles wat nodig is om een fiscaal vriendelijke schenking van rente of aflossing te organiseren bij de leden.Je kunt ook een live tussenstand krijgen van het bedrag dat al is geleend.  Handig voor de communicatie.

De voordelen

 • Eenvoudig te organiseren dankzij een online platform
 • Alle documenten zijn beschikbaar die je nodig hebt
 • Je kunt advies en hulp krijgen als het nodig is
 • De kosten zijn laag.
Of ’t voor jouw vereniging lage kosten zijn dat mag je natuurlijk zelf bepalen.

Hoe werkt het?

De informatie die we hebben gekregen is best lastig te begrijpen vinden wij. Hieronder de uitleg.

1. Je leent een bedrag en lost af

Als vereniging sluit je een lening af met iemand die de vereniging wil steunen (hieronder de geldgever genoemd).De lening moet in minimaal 5 jaar worden terugbetaald en er moet rente worden betaald aan de geldgever.Elk jaar betaalt de vereniging rente en aflossing. De geldgever ontvangt dus zijn inleg helemaal terug en ontvangt ook nog rente over de lening.

2. Daarnaast ontvang je een gift

Naast het afspreken van de lening, wordt er met de geldgever afgesproken dat (een deel van) de aflossing als gift wordt verstrekt. Voor minimaal 5 jaar. Hier zit de belastingtruc!

3. De rol van de geldgever

De geldgever geeft een lening en schenkt jaarlijks een vooraf vastgesteld bedrag aan de vereniging. Dit bedrag wordt door de fiscus als schenking beschouwd en is daarmee aftrekbaar geworden.Hij ontvangt dus een deel van de gift terug, afhankelijk van het inkomen.Om een deel van de gift terug te krijgen van de belasting moet er sprake zijn van een periodieke gift.

De berekening!

Het voordeel van de constructie zit ‘m dus in de belastingteruggaaf van de periodieke gift. Hieronder zie je wat het voordeel is. Let wel op, want het uiteindelijke voordeel voor de vereniging en de geldgever is afhankelijk van veel factoren, waaronder het belastbare inkomen van de geldgever en de kosten van Obligatieplan.nl.

Vanuit het perspectief van de vereniging

De vereniging:
 • leent 1.000 euro
 • betaalt 1.000 euro terug in 8 gelijke termijnen van 125 euro
 • betaalt 10,7% rente, dus in totaal 480 euro
 • krijgt €1.000 als gift terug in 8 gelijke termijnen van 125 euroo
Dus, de vereniging houdt €520 over aan deze constructie.

Vanuit het perspectief van de geldgever

De geldgever:
 • leent 1.000 euro uit aan de vereniging
 • krijgt 1.000 euro terug in 8 gelijke termijnen van 125 euro
 • krijgt 10,7% rente van de vereniging, dus in totaal 480 euro
Daarnaast:
 • geeft hij 1.000 euro terug in 8 gelijke termijnen van 125 euro
 • krijgt hij maximaal 52% terug van de belastingdienst, dus €520 
In dit voorbeeld heeft de geldgever dus €480+€520=€1.000 gekregen. Er is dus geen rendement over de verstrekte lening.Als de geldgever minder verdient en in de 38% belastingschijf valt, krijgt hij dus €380 terug van de belasting en krijgt hij over de looptijd van 8 jaar dus €480+€380=€860euro terug. En dan is het alleen financieel interessant voor de vereniging.Een positief rendement is mogelijk voor vereniging en geldgever Je kunt een constructie afspreken waarbij het voor de vereniging EN de geldgever aantrekkelijk is, ook al heeft de geldgever minder inkomen. Dit kun je doen door de schenking minder groot te maken. Laat je goed voorlichten Laat je goed voorlichten en neem contact op met Sponsorvisie. Houd rekening met de kosten die Obligatieplan in rekening brengt. Deze kosten zijn niet meegenomen in bovenstaande voorbeelden.

Uitleg met een filmpje

De rekentool

Op de website van Obligatieplan.nl kan je een gratis rekentool aanvragen.

Voorbeelden uit de praktijk

Obligatieplan.nl heeft meerdere sportclubs geholpen. Paar voorbeelden:

Automatiseren?

Het beheer tijdens de looptijd van de obligaties wordt door Obligatieplan.nl Beheer tegen 0,25% over de hoofdsom per jaar volledig geautomatiseerd.Voordelen zijn:
 • Volledige geautomatiseerde administratie en beheer van de obligaties
 • Gemak door betaalbatches voor betaling van rente en aflossing
 • Online inzicht en overzicht via een eigen online portal voor jullie organisatie en jullie deelnemers
 • Geautomatiseerde correspondentie, zoals jaaropgaves en betaalspecificaties, aan alle deelnemers

Advies nodig?

Obligatieplan.nl is onderdeel van Sponsorvisie. Bekijk dan deze korte video’s als je hier mee over wilt weten:Video Overzicht alle diensten: Klik hierVideo SponsorVisie: Klik hierVideo Obligatieplan.nl: Klik hier

Lees ook…!

crowdfunding
Crowdfunding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.